NEWS

 

mark1  2022  mark1  2021  mark1  2020  mark1  2019  mark1  2018  mark1  2017  mark1  2016 before  mark1


2022/5/26 new

意德士科技受邀參加 2022/5/26 證券櫃檯買賣中心舉辦的線上業績發表會,說明公司營運現況及未來展望;

意德士科技業績發表會 link


2022/2/25

意德士科技 2021年合併財務報告暨個體財務報告業經2022/2/25日董事會通過,每股盈餘EPS 4.62元, 擬配發每股現金股利 2.4元與股票股利 0.4元